2 º ESO

lunes, 9 de octubre de 2017

TUTORIA

Respon a aquestes preguntes en un document word. No cal copiar l'enunciat.

1. Enumera les extraescolars i/o activitats que fas durant la setmana des del dilluns fins al diumenge. Al costat, escrius el temps que dediques a fer deures o estudiar. Exemple:
- Dilluns: de 7h a 8h, música. Deures: de 5h a 6h.
- Dimarts...

2. Explica la teva experiència a l'institut durant aquest primer mes de classe.

3. Explica la teva relació amb els companys de classe. 

4. Com veus el comportament de tot el grup? En què creus que es podria millorar?

5. Com veus el teu comportament a classe? Com podries millorar?

6. I la teva feina a classe i a casa? Com podries millorar?